Seyirci koltuklarında
oturmayın!

PROJE BAZLI DÜŞÜNMEK, PROJE GELİŞTİRMEK VE UYGULAMAK İÇİN....

ŞİMDİ SIRA SİZDE!

 

ŞİMDİ SIRA SİZDE...

Avrupa Sosyal Gelişim Akademisi "ASGA Sosyal Öğrenme Merkezi kuruluyor..."

ASGA Sosyal Öğrenme Merkezi iş başında öğrenme fırsatları ve staj olanakları sunar. Proje geliştirme ve öğrenme labaratuvarları ile değer katar.

 

Öğrenme Laboratuvarları, aktif ekosistem aktörleri ile işbirliği yapmak için farklı konuları, fırsatları ve olasılıkları ele alan gündelik bilgi paylaşımı ve değişim toplantılarıdır.

Yenilikçi fikirleri tetiklemek, teknikleri tanıtmak ve inisiyatifleri mümkün kılmak için ASGA Sosyal Öğrenme Merkezi topluluğu yoğun tartışmalar, atölyeler ve eğitim oturumları aracılığıyla yayılacak.

 

Her toplantı teorik, pragmatik ve deneysel bilgileri birleştirecek. Her toplantı, gençlik vizyonlarını paylaşmak için çeşitli uzmanlar, öğrenciler, sivil toplum aktivistleri, araştırmacılar ve çeşitli disiplinlerden mevcut kuruluşların üyelerini içerecektir.

 

Kim için:

Öğrenciler, mezunlar girişimciler, girişimci adayları, araştırmacılar, öğretmenler, alan uzmanları için...

 

Sürdürülebilir Projeler

Tüm projelerimiz sosyal etki için işbirliğine dayalı inovasyonlarla ilgilidir. Aktivistlere, girişimcilere ve kuruluşlara birlikte çalışmaları ve dayanıklı topluluklar inşa etmeleri için ilham vererek, bağlayarak ve güçlendirerek sistemik sorunlara çözümler yaratmak, desteklemek ve ölçeklendirmek için projeler geliştireceğiz.

 

"Yaşamı değiştiren deneyimler"

Hedef 1

Dönüştürücü bir öğrenci deneyimi

Öncelik 1 - Hayata ve işe hazır mezun olmayı desteklemek

Öncelik 2 - İlham veren öğretim

Öncelik 3 - İş ve girişim yoluyla öğrenme

Öncelik 4 - Çeşitliliğimize değer vermek ve büyütmek

Öncelik 5 - Dijital olarak etkinleştirilmiş bir deneyim

 

Hedef 2

İnsanlarımızı daha net, daha akıllı, daha basit sistemlerle desteklemek ve güçlendirmek

Öncelik 1 - Sonuçlara ve olumlu etkiye odaklanmak

Öncelik 2 - Çalışmak için ekip yaklaşımı

Öncelik 3 - Daha basit, daha destekleyici süreçler ve sistemler

Öncelik 4 - Olumlu bir hizmet ve destek kültürü

Öncelik 5 - Bilgi ve analitiğin akıllı, zamanında kullanımı

 

Hedef 3

Araştırma ve yenilik: işbirliği yoluyla etki yaratmak

Öncelik 1 - Araştırma ve yenilikte etkiyi artırmak için güçlü yönlerimizi kullanmak

Öncelik 2 - Stajyerlerimizi küreselleşmiş çalışma dünyasına hazırlamak

Öncelik 3 - Stratejik ortaklıklar geliştirmek

Öncelik 4 - Proje bazlı düşünme becerilerini geliştirmek

Öncelik 5 - Sivil toplumun gelişmesine katkıda bulunmak

 

http://www.projefabrikasi.net/

www.siviltoplumsitesi.org

#AvrupaSosyalGelişimAkademisi

#AliUlusoy

happykidstr@gmail.com